100 อันดับโรงเรียนคุณภาพที่สุดในประเทศ

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นมาดูการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดอันดับนี้มาจากแหล่งอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือวารสารสมองการศึกษาฉบับที่ 8/2561 โดยมีหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพชั้นรวมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลายๆด้านอย่างเช่นในเรื่องของการได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันวิชาการหรือแข่งขันต่างๆระดับนานาชาติหรือระดับประเทศผลสอบระดับชาติมัธยมปลายมัธยมต้นรวมถึงผลงานทางด้านกีฬาและดนตรีต่างๆซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆในเอง ซึ่งจะเป็นโรงเรียนอะไรบ้างนะลองมาดู

 • 1.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • 2.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
 • 3.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 4.อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
 • 5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • 6.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
 • 7.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 8.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
 • 9.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • 10.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 • 11.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 • 12.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
 • 13.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
 • 14.อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
 • 15.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • 16.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • 17.หอวัง กรุงเทพมหานคร
 • 18.บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 • 19.นครสวรรค์ นครสวรรค์
 • 20.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • 21.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
 • 22.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 • 23.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 • 24.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 • 25.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 26.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • 27.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 • 28.พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
 • 29.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • 30ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
 • 31สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
 • 32.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • 33.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
 • 34.ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
 • 35.ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
 • 36.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
 • 37.ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
 • 38.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 • 39.หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
 • 40.ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 • 41.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • 42.อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 • 43สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
 • 44.ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
 • 45.มหาวชิราวุธ สงขลา
 • 46.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • 47.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
 • 48.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 • 49.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
 • 50.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 • 51.สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
 • 52.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 • 53.อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
 • 54.นารีรัตน์ แพร่
 • 55.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 56.คณะราษฎร์บำรุง ยะลา
 • 57.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
 • 58.พิริยาลัย แพร่
 • 59.สตรีศรีน่าน น่าน
 • 60.พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
 • 61.บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
 • 62.นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
 • 63.ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
 • 64.บูรณะรำลึก ตรัง
 • 65.สิรินธร สุรินทร์
 • 66.แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
 • 67.จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 • 68.ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
 • 69.จักรคำคณาทร ลำพูน
 • 70.ราชินี กรุงเทพมหานคร
 • 71.สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
 • 72.เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 73.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
 • 74.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
 • 75.สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
 • 76.สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
 • 77.บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 • 78.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
 • 79.ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 • 80.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 • 81.มารีย์วิทยา นครราชสีมา
 • 82.สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
 • 83.ระยองวิทยาคม ระยอง
 • 84.สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
 • 85.สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
 • 86.ศรียาภัย ชุมพร
 • 87.ลำปางกัลยาณี ลำปาง
 • 88.สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
 • 89.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • 90.สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
 • 91.สาธิต”พิบูลย์บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 92.ชลกันยานุกูล ชลบุรี
 • 93.พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
 • 94.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 • 95.แสงทองวิทยา สงขลา
 • 96.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 • 97.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
 • 98.สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 • 99.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
 • 100.สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *