ปลูกผักไร้ดิน บนต้นกล้วย ใช้เวลาปลูก 30 วัน เก็บกินได้

การบริโภคอาหารที่มี สารเคมีตกค้าง ส่งผลกระทบร่างกาย ของมนุษย์อย่างมาก หลายคนพยายามหลีกเลี่ยง สารเคมีตกค้าง โดยเลือกบริโภคพืชผลปลอดสารพิษ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ แต่สินค้าเกษตรอินทรีย์ มีราคาค่อนข้างแพงสักหน่อย หากใครอยากปลูกผักกินเอง ลองคิดนอกกรอบดูบ้าง โดยทดลองปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

การเพาะต้นกล้า

เมล็ดผักพันธุ์ดี มักมีราคาแพงมาก บางชนิดมีราคาแพงมาก เรียกว่า นับเมล็ดขาย วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงกล้า จะได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพดีน้อย และเสียหายค่อนข้างมาก เพราะต้นกล้าส่วนหนึ่ งจะถูกทำลายโดยด้วงหมัดผัก ซึ่งเป็นวัชพืชที่สำคัญมากของผักทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะกล้า และเมื่อย้ายไปปลูกในแปลงปลูกต้นกล้าก็จะช้ำ หรือเหี่ยวเฉา ทำให้มีต้นทุนในการเพาะปลูกผักที่สูงมาก

วิธีใช้เมล็ดพันธุ์อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การตกกล้าลงในกระบะเพาะ หลุมละ 1 เมล็ด ดินสำหรับเพาะกล้า อาจใช้ปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว หรือขี้เลื้อย และหรือเศษวัสดุอื่นๆ หมักจนได้ที่แล้วจึงนำมาร่อน ด้วยตะแกรงที่มีรูขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรืออาจจะใหญ่กว่า เพื่อแยกเอาเศษวัสดุ ที่มีขนาดใหญ่ออก หรืออาจแยกโดยลักษณะคล้ายๆ กับการแยกกรวดออกจากทราย ที่ใช้ในการฉาบปูนสำหรับก่อสร้างก็ได้ จากนั้น จึงค่อยนำดินที่มีความชื้นเหมาะสมปลูกใส่ ในกระบะเพาะ หยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงไป จึงค่อยนำดินปลูกมาโรย ปิดหน้าอีกครั้ง เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์ กระเด็นหรือลอยเมื่อรดน้ำ

หลังจากนั้นจึงนำกระบะ ที่หยอดเมล็ดพันธุ์ แล้วไปวางเรียงไว้บนชั้นที่ยกเหนือ พื้นดินประมาณ 80 เซนติเมตร ในโรงเรือน เพื่อป้องกันความเสียหาย คอยให้น้ำตามปกติ โดยให้น้ำ เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก หากมีละอองฝอยขนาดใหญ่ เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าที่งอกอาจจะเสียหาย เนื่องจากแรงกระแทก ของน้ำได้

เมื่อต้นกล้าผักเจริญเติบโตมีใบประมาณ 3-4 ใบ จึงนำออกจากกระบะเพาะ โดยการให้น้ำก่อนแล้ว จึงค่อยๆ เคาะออก ต้นกล้าก็จะหลุดออกมา มีลักษณะเป็นแท่งตามรูปทรง ของรูในกระบะเพาะ จากนั้นจึงนำไปปลูกในแปลงปลูก  วิธีนี้แม้ว่าจะใช้เวลามาก แต่เกษตรกรสามารถประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอันมาก และต้นกล้าแข็งแรง ไม่ชะงักหรือเหี่ยวเฉา เมื่อเคลื่อนย้ายลงแปลงปลูก และยังป้องกันความเสียหาย ของต้นกล้าพันธุ์จาก ด้วงหมัดผักด้วย

วิธีปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย

การปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย โดยปกติแล้วเกษตรกร มักตัดต้นกล้วยแก่ทิ้ง ทุกครั้งที่ตัดเครือ  ขอให้เจาะรู ที่ต้นกล้วยใน ลักษณะทแยงลงไป ให้รูมีขนาดเท่ากับแท่งดิน ที่ยึดรากต้นกล้าที่ย้ายมาจากกระบะเพาะ จากนั้นจึงเอาต้นกล้า (ผักสลัด) ยัดใส่ลงไปในรูของต้นกล้วย ที่เจาะไว้ โดยจำนวนรูที่จะเจาะ หรือจำนวนผักที่จะปลูก จากนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำให้ผักที่ปลูก หรือรดน้ำให้ต้นกล้วยแต่อย่างใด จะทำเพียงอย่างเดียวคือ คอยค้ำยันไม่ให้ต้นกล้วยล้มเท่านั้น

หลังจากนั้น ประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่ปลูก ก็เก็บเกี่ยวผักไปขายได้เลย ผักสลัดที่ ปลูกมีรสชาติดีมาก หวาน และกรอบ ใบเป็นเงางาม ทั้งนี้ เป็นเพราะต้นกล้วยมีธาตุโพแทสเซียมสูงนั่นเอง

ใครจะนำวิธีนี้ไปทดลองปลูกก็ได้ แต่อายุผักที่ปลูกไม่ควรจะยาวนานเกิน 40วัน เพราะต้นกล้วยจะโทรมและเหี่ยวแห้ง ผักที่ปลูกควรเป็นผักกินใบที่ไม่ต้องการแสงแดดที่แรงมากนัก เพราะใบของกล้วยจะช่วยพรางแสงแดดได้บางส่วน

ที่มา technologychaoban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *